Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Rozwoju na interpelację posła Jacka Żalka w sprawie wymogu odręcznego sporządzania projektu zagospodarowania terenu.


"Mając na uwadze powyższe, dopuszczalne jest wykorzystanie w projekcie budowlanym wydruku z elektronicznej wersji mapy do celów projektowych pod warunkiem, że została ona sporządzona zgodnie z wymogami prawa, otrzymała identyfikator ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a projektant zamieścił swój oryginalny podpis na projekcie budowlanym. Również dopuszczalne jest wykorzystanie w projekcie budowlanym skanu mapy analogowej posiadającej stosowne klauzule pod warunkiem, że na pierwszej stronie projektu budowlanego projektant złożył swój podpis."

...przejdź do odpowiedzi  

Udostępnił: Andrzej Falkowski

Strony