Osoby zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r.


Uwaga!

Osoby zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r., które otrzymały zawiadomienia w październiku 2020 r., nie muszą składać dodatkowych wniosków o ponowne dopuszczenie do egzaminu. Osoby te będą pisemnie zawiadomione o wyznaczonym terminie i miejscu egzaminu.

Prosimy o śledzenie informacji podanych na naszej stronie internetowej. Wszelkie komunikaty na temat egzaminu są na bieżąco uaktualniane.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa