Petycja do p. Mateusza Morawieckiego w sprawie prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego


Szanowni Państwo!

Aktualnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają intensywne prace nad ustawami dotyczącymi zawodów architekta i inżyniera budownictwa oraz ustawy Prawo Budowlane.

Zarówno PIIB, jak również stowarzyszenia, związki i inne organizacje zrzeszające inżynierów budownictwa podkreślają ich potencjalnie szkodliwy wpływ na pracę inżynierów, jak również pogorszenie warunków funkcjonowania całego sektora budowlanego.

Chcąc podkreślić wyraźny sprzeciw środowiska inżynierskiego wobec proponowanych zmian w prawie, powstała petycja internetowa (na Grupie Facebookowej Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa https://www.facebook.com/groups/198907540972081/?ref=bookmarks ), która jest inicjatywą oddolną inżynierów budownictwa: https://www.citizengo.org/pl/signit/170652/view

Będę bardzo wdzięczny za przesłanie do Państwa Członków linku do powyższej petycji. Podobna inicjatywa pomogła zatrzymać te zmiany na jesieni ubiegłego roku. Równie mocna mobilizacja naszego środowiska powinna przynieść ten sam efekt.

Z poważaniem
Krzysztof Kaczorek
Administrator Grupy Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa