PIIB zgłosiła uwagi do projektów ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa


Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała 25 października br. do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa.

Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa