Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego


W dniu 25 września 2017 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Podstawowym celem Forum jest umacnianie idei samorządności oraz umacnianie w świadomości społecznej przekonania o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicznego, którym w samorządowym państwie prawa powierzono szczególną rolę – służbę społeczeństwu oraz Państwu.

Sygnatariuszami Aktu Erekcyjnego Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego zostali:

 • Izba Adwokacka w Białymstoku,

 • Izba Komornicza w Białymstoku,

 • Izba Notarialna w Białymstoku,

 • Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku,

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży,

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku,

 • Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku,

 • Okręg Podlaski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

 • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

 • Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

 • Podlaska Okręgowa Izba Architektów,

 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,

 • RIO Polska Izba Biegłych Rewidentów.