Polacy wśród Future Leaders w organizacjach FIDIC, EFCA oraz SIDiR


Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców serdecznie zaprasza na webinarium: Polacy wśród Future Leaders w organizacjach FIDIC, EFCA oraz SIDiR .

Podczas tego wydarzenia będziemy gościć Młodych Profesjonalistów, którzy pełnią kluczowe funkcje na czele Future Leaders w światowych organizacjach: FIDIC - International Federation of Consulting EngineersEFCA - European Federation of Engineering Consultancy Associations oraz Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.

Prelegenci Adam BiałachowskMarcin MikulewiczGrzegorz Piskorz, Filip Zinkiewicz będą mówić o:
- działaniach i aktywności Młodych Profesjonalistów w Polsce i na świecie,
- możliwościach rozwoju osobistego i zawodowego,
- atrakcyjnej ścieżce zawodowej Inżyniera Konsultanta,
- korzyściach płynących z udziału i aktywności w wydarzeniach organizowanych przez FIDIC, EFCA i SIDiR.

Webinarium odbędzie się 31 marca 2021 r. (środa) w godzinach 11 00 – 12 00, online. Szczegóły i bezpłatna rejestracja pod adresem:

https://sidir.pl/polacy-wsrod-future-leaders-w-organizacjach-fidic-efca-oraz-sidir-zaproszenie-na-webinar/

Zwracamy się z te ż uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o tym wydarzeniu wszystkim, którzy mogą być zainteresowani.