Poradnik - Inżynier w postępowaniu administracyjnym


Koleżanki i Koledzy!

Kontynuując serię poradników praktycznych zachęcamy do zapoznania się z drugim numerem informatora przygotowanego przez POIIB pt. "Inżynier w postępowaniu administracyjnym"

Przypominamy, że pierwszy numer biuletynu powstał po konferencji roboczej z udziałem WINB i PINB z województwa podlaskiego i dotyczył zagadnień odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, w tym m.in. zasad kwalifikacji odstępstw od projektu budowlanego.

Drugi poradnik, jak wynika z jego tytułu, służyć ma pomocą przy załatwianiu spraw w urzędach i poświęcony jest zagadnieniom stosowania KPA z pozycji inżyniera, który zazwyczaj nie jest stroną postępowania administracyjnego. Oprócz wskazania metod postępowania w urzędzie, zawarliśmy w nim przykłady typowych pism jakie w trakcie postępowania administracyjnego mogą się Wam przydać, np.: wniosek, skarga, ponaglenie, czy prośba o udostępnienie informacji publicznej.

Z uwagi na fakt, że przepisy podlegają nieustannej zmianie (w trakcie procedowania jest projekt ustawy o jawności życia publicznego, który może w istotny sposób zmienić zasady dostępu do informacji publicznej), będziemy starali się niniejszy poradnik na bieżąco aktualizować i wprowadzać jego kolejne wydania.

Zachęcamy do zgłaszania uwag dotyczących tego wydania, a także o propozycje innych tematów z tej serii.

Poradniki dostępne są do pobrania: http://www.pdl.piib.org.pl/informator-poiib