Postępowanie kwalifikacyjne - sesja wiosenna 2020


Szanowni Państwo!

Informujemy, że większość postępowań kwalifikacyjnych została już zakończona. Kandydaci na uprawnienia budowlane status złożonego wniosku mogą sprawdzić logując się na konto w Portalu PIIB - https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Wyjaśniamy również, że osoby zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia budowlane (nowe wnioski) oraz osoby ponownie przystępujące do egzaminu otrzymają listem poleconym zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu z informacją o terminie i miejscu egzaminu pisemnego jak i egzaminu ustnego.