OGŁOSZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ POIIB W SPRAWIE KSIĄŻEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Książki praktyki zawodowej zarejestrowane i nie odebrane w ciągu 7 dni od złożenia wniosku są wykreślane z rejestru.

Począwszy od 1 lipca 2009 r. książki złożone na kwalifikacje nie są zwracane w celu kontynuacji wpisów na kolejne uprawnienia budowlane.

Informujemy, że nie wydaje się duplikatów książek praktyki zawodowej.