Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane


3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane, która wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3937-prezydent-rp-podpisa-nowelizacj-ustawy-prawo-budowlane