Rozdanie uprawnień budowlanych


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, iż z uwagi na stan epidemiczny w kraju XXXV sesja egzaminacyjna nie zakończy się uroczystym wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wzorem lat ubiegłych, lecz decyzje zostaną rozesłane pocztą.