SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2021

Składki członkowskie w roku 2021 są następujące:

- składka członkowska na okręgową izbę 29 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 miesięcy),

- składka członkowska na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 złotych oraz składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC 75 zł za 12 m-cy - łącznie 147,00 zł, płatne jednorazowo.

Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2021!
Nie otrzymałeś blankietów opłat składek członkowski!

Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma "Inżynier Budownictwa" otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Składka powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce Lista członków został uruchomiony serwis umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.