Stanowisko PIIB w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy


W nawiązaniu do pisma p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 marca 2021 r., stanowiącego odpowiedź na pismo Izby Architektów z dnia 4 marca 2021 r. znak 186/KRIA/2021/w w sprawie pojawiających się wątpliwości w zakresie uprawnień stanowiących podstawę do pełnienia funkcji kierownika budowy…

Zobacz więcej: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4529-stanowisko-piib-w-zakresie-uprawnien-do-pelnienia-funkcji-kierownika-budowy