Szkolenia online


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.:

 1. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA - CYKL - ZAANGAŻOWANIE - czy łatwo się poddaję? (WG MODELU 4C) – NARZĘDZIA WZMACNIANIA SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
  Termin: 2020-05-19, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Monika Zalewska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 2. Szkolenie online - 20.05.2020 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
  Termin: 2020-05-20, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Tomasz Radziewski, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 3. DUŻE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM (nowelizacja wchodząca w życie 19 września 2020 roku) - Q&A z dr. inż. Jerzym Dylewskim
  Termin: 2020-05-21, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jerzy Dyleweski
  Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 4. Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r.
  Termin: 2020-05-25, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Bartman-Cupryś,, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 5. Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym – obowiązki i odpowiedzialność
  Termin: 2020-05-26, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Jolanta Szewczyk
  Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 6. Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie- działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych
  Termin: 2020-05-27, 16:00 - 20:00
  Prelegenci: Jolanta G. Szewczyk, Biuro PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 7. Szkolenie online - 28.05.2020 r. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania ...
  Termin: 2020-05-28, 10:00 - 14:00
  Prelegenci: Mariusz Karolczyk, ŚlOIIB Serwis
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

 8. Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilno-prawne
  Termin: 2020-05-29, 11:00 - 15:00
  Prelegenci: Elżbieta Konopka - doradca podatkowy, doświadczony praktyk, prowadząca Kancelarię Podatkową, Obsługa biura OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się