Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Szkolenia online


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Mazowiecką i Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.

MAZOWIECKA  OKRĘGOWA  IZBA  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

Poniżej link do strony Mazowieckiej OIIB, gdzie podano terminy i tematykę najbliższych szkoleń on-line wraz z możliwością rejestracji na poszczególne szkolenia: https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online

Harmonogram transmisji on-line organizowanych przez MOIIB

Pełnienie samodzielnej funkcji projektanta – błędy projektowe, prawo autorskie do projektu budowlanego i pojęcie wad w dokumentacji projektowej.

Data: 12.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

PEWNOŚĆ SIEBIE w czasach niepewności.

Data: 14.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 ZAANGAŻOWANIE - czy łatwo się poddaję? (WG MODELU 4C) – narzędzia wzmacniania siły i odporności psychicznej.

Data: 19.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

Nowe Prawo budowlane Q & A.

Data: 21.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym – obowiązki i odpowiedzialność.

Data: 26.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

Akademia Menadżera - Konstruktywna informacja zwrotna i egzekwowanie zadań.

Data: 28.05.2020 r. godz. 14.00 – 18.00

 

ŚLĄSKA  OKRĘGOWA  IZBA  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

Zapis na szkolenie można dokonać w portalu członkowskim PIIB (na stronie https://piib.org.pl/|) w zakładce szkolenia on-line.

Potwierdzenie zapisania się na wybrane szkolenie wraz z linkiem dostępowym do szkolenia otrzymacie Państwo na adres e-mail zapisany w portalu członkowskim PIIB.

Bezpieczeństwo pracy podczas robót budowlanych w świetle obowiązujących przepisów – przygotowanie pracowników do pracy, organizacja robót, wypadki.

Data: 6.05.2020 r.  godz. 10.00 – 14.00

Prelegent:  Anetta Ranosz, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Procedury wymagane przy zakończeniu budowy i przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wejdzie w życie 19 września 2020 roku, a także z uwzględnieniem przepisów związanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Data: 20.05.2020  r. godz. 10.00 – 14.00

Prelegent: Tomasz Radziewski.

Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania nowych oraz przeprojektowywania istniejących budynków.

Data: 28.05.2020  r. godz. 10.00 – 14.00

Prelegent: st. bryg. mgr inż. Mariusz Karolczyk – Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2002 roku Nr upr. 444/2002 Do stycznia 2020 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.


Szkolenia online


Zapraszamy do udziału w szkoleniach online organizowanych przez Mazowiecką OIIB:


OKREŚLENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, PROBLEMY Z PRAWIDŁOWYM JEJ OSZACOWANIEM

Data: 05.05.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: mgr inż. Maciej Sikorski - ORGBUD-SERWIS - Prezes ORGBUD-SERWIS, absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, przewodniczący Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

FORMULARZ ZAPISU 


Cyfrowe Zarządzanie Dokumentacją Budowy Przy Użyciu Wspólnej Platformy Wymiany Danych i Informacji (CDE) - szkolenie z firmą THINKPROJECT

Data: 07.05.2020 r. godz. 11:00-14:00

Prelegentci:

Paulina Kostecka - Regional Manager CEE - Paulina Kostecka pracuje dla thinkproject od 2009 r. W 2018 roku została Regional Manager w thinkproject Polska. Odpowiada także za rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Jej celem jest wsparcie firm budowlanych w procesie cyfryzacji, dzięki dostarczaniu najlepszych rozwiązań do optymalizacji procesów. Paulina ukończyła ekonomię i studia MBA.

Monika Wałęga - Field Marketing Manager CEE - Monika Wałęga pracuje w thinkproject od 2016 roku. Odpowiada za planowanie i koordynację działań marketingowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze marketingu. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Zarządzania.

Lena Skrzypczak - Account Manager - Lena Skrzypczak pełni obecnie funkcję Account Managera. Pracę w thinkproject rozpoczęła w 2017 roku w dziale technicznym. Zajmowała się konfiguracją i wdrożeniem platformy CDE thinkproject. Lena posiada również doświadczenie w pracy na projektach, zarówno u inwestora, jak i generalnego wykonawcy. Jako inżynier budowy i specjalista ds. dokumentacji technicznej realizowała projekt w formule zaprojektuj i zbuduj, gdzie wykorzystywana była platforma thinkproject CDE. Ukończyła Budownictwo na Politechnice Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej

Kamil Smith - Solution Specilist CEE - Kamil Smith rozpoczął pracę w thinkproject w 2019 roku. Zajmuje się konfiguracją i wdrożeniem rozwiązań CDE do projektów na rynkach Europy Środkowo Wschodniej. Odpowiada również za wsparcie klientów. Doświadczenie w pracy na projektach zdobył, pracując w firmie świadczącej usługi konsultanta budowlanego. Studiował Budownictwo na SGGW.

FORMULARZ ZAPISU


Szkolenia online


Zapraszamy do udziału w szkoleniach online organizowanych przez Śląską i Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń.:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Na szkolenia organizowane przez ŚOIIB można zapisać się w portalu członkowskim PIIB na stronie portal.piib.org.pl w zakładce szkolenia on-line.

 • Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego.
  Data: 23.04.2020 r.  godz. 10.00 – 14.00

 • Kodeks postępowania administracyjnego. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Czy faktycznie inwestor i urzędnik stoją po dwóch stronach barykady?
  Data: 27.04.202  r. godz. 10.00 – 14.00


Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Harmonogram transmisji on-line organizowanych przez MOIIB:

Na szkolenia organizowane przez MOIIB można zapisać się klikając w temat wydarzenia.

Przypominamy, że aby poprawnie się zarejestrować na platformie ClickMeeting, należy podać imię, nazwisko oraz nr członkowski.


„Pompowa wycieczka”


Uwaga! Wycieczka zostaje odwołana!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce technicznej pt.:

„Pompowa wycieczka”

Program wycieczki:

 • szkolenie w firmie Hydro-Vacuum w Grudziądzu,

 • zwiedzanie zabytków Grudziądza z przewodnikiem,

 • spacer po Bydgoszczy,

 • szkolenie w firmie Instal Compact w Tarnowie Podgórnym,

 • zwiedzanie Zamku w Rydzynie, zabawa integracyjna pt.: „Poszukiwanie zaginionych  duchów”,

 • zwiedzanie Poznania z przewodnikiem (Stary Rynek, w tym słynne poznańskie koziołki w południe, plac Wolności, Dzielnica Cesarska, degustacja lokalnych rogali świętomarcińskich).

Szczegółowy program zostanie rozesłany zapisanym uczestnikom wycieczki.

Jak zwykle zapewniamy prowiant na drogę, dobry humor i doborowe towarzystwo!

Termin: 1-4 kwietnia 2020 r., wyjazd o godz. 15:00 w środę,powrót w godzinach wieczornych w sobotę.

Odpłatność: 620 zł za członka POIIB, 700 zł za osobę towarzyszącą.

Zapisy i płatność do 25 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że rezygnacja z wycieczki po tym terminie skutkuje zatrzymaniem wpłaty. Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05 lub 85 742 49 30.

Wpłaty prosimy dokonać na konto POIIB: 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Strony