Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno- usługowych i usługowych świetle obowiązujących przepisów


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na szkolenie:

„Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno- usługowych i usługowych świetle obowiązujących przepisów”

PLAN SZKOLENIA

Część I wymagania formalne

 1. Charakterystyka systemu dystrybucji gazu ziemnego.

 2. Instalacja gazowa – wymagania formalne.

 3. Zgłoszenie i dokumentacja budowy instalacji gazowej.

 4. Remont i przebudowa instalacji gazowej.

Część II – użytkowanie

 1. Kontrola okresowa instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych i dymowych.

 2. Dokumentacja obiektu budowlanego/instalacji gazowej.

Część III – prace eksploatacyjne

 1. Bezpieczeństwo pracy, czynniki niebezpieczne - wybuch.

 2. Organizacja i wykonywanie prac gazoniebezpiecznych na czynnych instalacjach gazowych.

Prowadzenie: mgr inż.. Kazimierz Grybowicz

Termin i miejsce: 26.10.2019 r. (sobota), godz. 10:00-14:00 w Restauracji „Stara Rampa”, ul. Piłsudskiego 36, Łomża.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.


Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw.


Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia!
Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

„Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw.”

Program:

 • nowoczesne techniki stosowane do stabilizacji dna i zabezpieczenia ścian głębokich wykopów budowlanych przy wykorzystaniu metod alternatywnych do DSM (wgłębnego mieszania gruntu) i jet-grounting (iniekcji strumieniowej z wymianą gruntu) lub kosztownych ścian szczelinowych,

 • prezentacja sposobów projektowania i wykonywania robót mających na celu trwałą modyfikację parametrów fizycznych gruntów - w tym przesłon hydroizolacyjnych,

 • omówienie technologii firmy PSRI Polska oraz wytycznych do ich projektowania,

 • omówienie kilku przykładowych realizacji wykonanych na terenie Polski.

Prowadzący: Roman Kuś - geolog górniczy i hydrogeolog, autor ponad 45 publikacji w Polsce i za granicą.

Miejsce i termin: sala konferencyjna POIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok, 16 listopada 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Nowoczesne technologie w budownictwie


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce technicznej pt.:

„Nowoczesne technologie w budownictwie”

Program wycieczki:

 • szkolenie w firmie Buderus –w nowootwartych Salach Szkoleniowych – kotły, pompy ciepła i klimatyzacja,

 • zwiedzanie Zamku w Gniewie (dzienne i nocne),

 • szkolenie w firmie „Leca” – producenta keramzytu oraz produkowanych z niego bloczków i pustaków,

 • zwiedzanie Starego Miasta w Toruniu.

Szczegółowy program zostanie rozesłany zapisanym uczestnikom wycieczki.

Termin: 17-19 października 2019 r. (czwartek – sobota)

Odpłatność: 320 zł za członka POIIB, 420 zł za osobę towarzyszącą.

Warunkiem wzięcia udziału w wycieczce jest zapisanie się oraz dokonanie wpłaty do 8 października 2019 r. Jednocześnie informujemy, że rezygnacja z wycieczki skutkuje zatrzymaniem wpłaty.

Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05

Wpłaty prosimy dokonać na konto POIIB: 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


„Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno - usługowych i usługowych w świetle obowiązujących przepisów”


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na szkolenie:

„Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno - usługowych i usługowych w świetle obowiązujących przepisów”

Termin i miejsce: 13.09.2019 r., godz. 10:00 w Sali Kinowej przy ul. Świerkowej 52, w Suwałkach
Prowadzenie: mgr inż.. Kazimierz Grybowicz

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 742 49 30 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.


Strony