Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Wycieczka techniczna na budowę obwodnicy Marek


Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy wszystkich członków do udziału wycieczce technicznej:

"Wycieczka techniczna na budowę obwodnicy Marek"

Termin: 14 listopada 2016 r. (poniedziałek)

Wymagane: odzież BHP (kask, kamizelka odblaskowa, odpowiednie buty)

Program wycieczki technicznej:

5:45 – zbiórka na parkingu pod siedzibą Podlaskiej OIIB

6:00 – wyjazd

10:00 –  spotkanie w Biurze Inżyniera, Marki ul. Okólna 45

10:00 - 10:30 – omówienie przez Inżyniera stanu inwestycji

10:35 - 11:30 – wyjazd na budowę, objazd zadania I, tj. dojazd do wybranych obiektów drogami publicznymi,  przystanek przy obiekcie i przedstawienie informacji dotyczących obiektu przez Inspektora Nadzoru

11:30 - 12:30 – objazd zadania II - dojazd do wybranych obiektów z Inspektorem Nadzoru

14:00 – obiad

ok. 17:00 – powrót do Białegostoku

Koszt wycieczki 60,00 zł od osoby.

Wpłaty można dokonać w biurze Izby lub przelewem na konto Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada 2016 r.

Zastrzegamy, że rezygnacja z wycieczki po dniu 7 listopada wiąże się ze zwrotem jedynie 50% wpłaty.
Na wycieczkę obowiązują zapisy - pod numerem tel. 85 745 96 05 lub osobiście w biurze Podlaskiej OIIB.

Liczba miejsc ograniczona.

Inżynier budownictwa wykonujący zawód zaufania publicznego w obrocie prawnym


Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy wszystkich członków do udziału w szkoleniu na temat:

"Inżynier budownictwa wykonujący zawód zaufania publicznego w obrocie prawnym"

Program szkolenia:

 1. Powierzenie prac projektowych inżynierowi na podstawie umowy cywilnoprawnej - podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające inżyniera w obrocie prawnym.

 2. Ustanowienie nadzoru autorskiego na podstawie umowy cywilnoprawnej – podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające inżyniera w obrocie gospodarczym.

 3. Ustanowienie kierownika budowy na podstawie umowy cywilnoprawnej – podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające inżyniera w obrocie gospodarczym.

 4. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy cywilnoprawnej – podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające inżyniera w obrocie gospodarczym.

 5. Inżynier budownictwa związany stosunkiem pracy na podstawie umowy o pracę - podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające inżyniera w obrocie gospodarczym.

 6. Stosunek pracy a wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 7. Materiał dowodowy jako zabezpieczenie interesów inżyniera budownictwa w toku postępowań sądowych i innych.

Szkolenie poprowadzi: mecenas Jolanta Szewczyk – radca prawny PIIB.

Miejsce i termin: Suwałki, sala konferencyjna na I piętrze w Aquaparku, ul. Papieża Jana Pawła II 7, 19 listopada 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 17:00

Na szkolenie obowiązują zapisy - pod numerem tel. 85 745 96 05, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona.

Zasady prawidłowego projektowania i montażu urządzeń Panasonic i MTA


SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy wszystkich członków do udziału w szkoleniu na temat:

„Zasady prawidłowego projektowania i montażu urządzeń Panasonic i MTA pod kątem ich współpracy z centralą wentylacyjną.”

Program szkolenia:

Urządzenia Panasonic

 1. Zasady prawidłowego projektowania i montażu urządzeń Panasonic pod kątem ich współpracy z centralą wentylacyjną.

 2. Linia produktów Panasonic, rodzaje, właściwości i cechy – omówienie pod kątem współpracy z centralą wentylacyjną.

 3. Zestaw AHU firmy Panasonic, produkt umożliwiający podłączenie i współpracę agregatów freonowych firmy Panasonic z centralą wentylacyjną

Urządzenia MTA

 1. Zasady prawidłowego projektowania i montażu urządzeń MTA pod kątem ich współpracy z centralą wentylacyjną.

 2. Linia produktów MTA, rodzaje, właściwości i cechy – omówienie pod kątem współpracy z centralą wentylacyjną.

 3. Błędy projektowe i wykonawcze wpływające na prawidłową pracę central wentylacyjnych.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 22 października 2016 r. (sobota), godz. 10:00-14:00

Na szkolenie obowiązują zapisy - pod numerem tel. 85 745 96 05, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona.

Wycieczka techniczna pt.: „Technologia domów energooszczędnych i pasywnych Izodom 2000 Polska”


Wycieczka techniczna pt.: „Technologia domów energooszczędnych i pasywnych Izodom 2000 Polska” do Zduńskiej Woli

Termin: 21 października 2016 r. (piątek).

Przewidywany pobyt w fabryce – ok. 6 godzin. Godzina odjazdu zostanie podana w późniejszym terminie.

Koszt wycieczki 60,00 zł od osoby.

Wpłaty można dokonać w biurze Izby lub przelewem na konto
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844


Instalacje kondensatu i pary


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w szkoleniu:
„Instalacje kondensatu i pary”

Szkolenie poprowadzi: p. Krzysztof Szałucki.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 1 października 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Zapisy: nr tel. 85 742 49 30, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona!

Strony