Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Instalacje kondensatu i pary


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w szkoleniu:
„Instalacje kondensatu i pary”

Szkolenie poprowadzi: p. Krzysztof Szałucki.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 1 października 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Zapisy: nr tel. 85 742 49 30, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenie PPOŻ 10 września 2016 r.


Koleżanki i Koledzy!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w szkoleniu podzielonym na 4 części:

I. „Projektowanie systemów oddymiania w wybranych obiektach z uwzględnieniem przestrzeni typu atrium. Analiza porównawcza wybranych norm projektowych.”

II. „Wentylacja strumieniowa garaży. Wymagania projektowe oraz studium przypadku.”

III. „Systemy nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych projektowanie, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej. Przykłady typowych i nietypowych rozwiązań.”

IV. „Nowe uregulowania prawne w zakresie uzgadniania projektów budowlanych pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.”

Szkolenie poprowadzą:
mgr inż. Łukasz Ostapiuk - absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
mgr inż. Jerzy Wójciak - absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Inżynierii Środowiska, posiada uprawnienia do  projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej,
mgr inż. Paweł Szajda - absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Wentylacji Pożarowej, autor artykułów branżowych dotyczących systemów wentylacji strumieniowej garaży.

Gość specjalny:
mgr inż. Włodzimierz Ławniczuk – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych województwa podlaskiego

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 10 września 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

UWAGA! Na szkolenie obowiązują zapisy: nr tel. 85 742 49 30, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona!

Przy dużym zainteresowaniu miejsce szkolenia może ulec zmianie!

TRADYCYJNE SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE


serdecznie zapraszają na:
V Regionalne Spotkanie Integracyjne – Budowlani Łomża – Ostrołęka 2016
na temat:

„WPADKI I WYPADKI W BUDOWNICTWIE”

18 czerwca 2016 r.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części:

  • wykładową - w Auli Nowej Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży - od godziny 11.00 – prelekcje na temat przyczyn i skutków katastrof budowlanych w województwie podlaskim,

  • integracyjną – Hotel Zbyszko w Nowogrodzie – od godziny 14.00 (m.in. pokaz akcji ratunkowej oraz szkolenie z zakresu resuscytacji z udziałem Grupy Ratowniczej przy Stowarzyszeniu Nadzieja w Łomży oraz OSP w Nowogrodzie, pokaz natrysku pianki poliuretacyjnej, znakomity zespól muzyczny Delta z Łomży – uczestnicy programu „Must be the music”, gry i zabawy, biesiada przy grillu).

Szczegółowy program spotkania Łomża Nowogród 18.06.2016 r. 

Wyjazd z Białegostoku – zbiórka o godz. 9:15, ul. Legionowa 28 (parking przy siedzibie Izby).
Wyjazd z Suwałk – zbiórka o godz. 8:15, parking na dworcu PKS przy postoju taksówek (odjazd z przystanku MPK przy dworcu PKS, ul. Utraty)

Dla osób z Łomży przewidzieliśmy transport autokarem do Nowogrodu i z powrotem (autokar komunikacji miejskiej max. 100 miejsc w tym 30 miejsc siedzących).

W celu uczestniczenia w Pikniku należy:

zadzwonić do biura Podlaskiej OIIB (85 745-96-05), zapisać się, podać PESEL osoby towarzyszącej, podać informację dotyczącą sposobu dojazdu do Łomży, uiścić opłatę na konto Podlaskiej OIIB: członek Izby – 50 zł, osoba towarzysząca spoza Izby – 70 zł.

Wpłat należy dokonać przelewem na konto Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Zapisy trwają do 10 czerwca 2016 r.

Nasze spotkanie to świetna okazja do:

  • pogłębienia wiedzy nt. skutków prawnych i odpowiedzialności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowach, na których doszło do katastrofy budowlanej w świetle prawa,

  • zapoznania się z najczęściej popełnianymi błędami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz ich wpływem na powstanie katastrof budowlanych,

  • wymiany poglądów oraz nawiązania kontaktów.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY:


Poprawa efektywności w systemach instalacji wodnej i grzewczej


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w szkoleniu:
„Poprawa efektywności w systemach instalacji wodnej i grzewczej”

Program szkolenia:
10:00 - Rozpoczęcie seminarium.
10:10 - Innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła (Andrzej Zych, BMETERS POLSKA Sp. z o.o.).
10:55 - Technika kondensacyjna na przykładzie produktów firmy De Dietrich (Artur Zmysłowski, De Dietrich Sp. z o.o.).
11:40 - Przerwa kawowo – kanapkowa.
12:00 - Uzdatnianie wody w nowoczesnych systemach grzewczych (Marcin Chmielewski, BWT Polska Sp. zo.o.
12:45 - Detekcja i Pomiar gazu. Podstawowe wytyczne projektowe (Anita Rybicka, Alter Sp. Akcyjna).
13:30 - Regulacja hydrauliczno-termostatyczna Herz (Grzegorz Ojczyk, Herz).
14:15-14:30 Dyskusja i konsultacje.

Zapewniamy materiały oraz konsultacje.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 11 czerwca 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 15:00

Zapisy: nr tel. 85 742 49 30, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona!

Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych


SEP Oddział Białostocki, Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny, PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają do udziału w XIV seminarium szkoleniowym kadry inżynieryjno-technicznej pod patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej pt.:

SEP SEMINARIUM

„Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”

Data: 19 maja 2015 r. (czwartek), początek godz. 9:30

Miejsce: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny, Aula I, ul. Wiejska 45D, 15-531 Białystok.

Koszt uczestnictwa w seminarium dla członków Podlaskiej OIIB wynosi 50 zł/os.

Więcej informacji pod nr tel. (85) 742-85-24 (SEP O/Białystok).

Strony