Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Zmiany w prawie budowlanym w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego


Koleżanki i Koledzy!
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w następującym szkoleniu:

„Zmiany w prawie budowlanym w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego”

Program szkolenia:

 1. Podstawowe i nowe pojęcia używane w procesie inwestycyjnym.

 2. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w świetle obowiązującego orzecznictwa.

 3. Procedury prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę.

 4. Procedury zgłaszania obiektów niewymagających pozwolenia na budowę.

 5. Wymogi stawiane dokumentacji i projektowi budowlanemu.

 6. Zgłoszenie wykonywania robót oraz uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.

 7. Geodezyjna inwentaryzacja obiektów.

Szkolenie poprowadzi: mecenas Jolanta Szewczyk – Radca Prawny PIIB

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna w budynku FSNT NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 23 kwietnia 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 17:00

Zapisy: nr tel. 85 742 49 30, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona!

Do osób z okręgu suwalskiego:
Informujemy, że jest możliwość zorganizowania w Suwałkach autokaru, który przywiezie Państwa na szkolenie. Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z transportu do środy 20 kwietnia pod numerem tel. 85 745 96 05.

Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje technicznew budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa


Koleżanki i Koledzy!
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w następującym szkoleniu:

„Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa”

Program szkolenia:

 1. Inżynier jako członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – jego rola i zadania.

 2. Inżynierowie pełniący samodzielne funkcje techniczne w procesie inwestycyjnym i ich odpowiedzialność w świetle prawa karnego.

 3. Roszczenia cywilnoprawne inwestorów wobec inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 4. Odpowiedzialność inżynierów w świetle ustawy o samorządzie zawodowym architektów, oraz inżynierów budownictwa.

 5. Umowy cywilnoprawne – sposób tworzenia i zapisy korzystne dla inżyniera.

 6. Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa w świetle obowiązującej umowy ubezpieczenia zawodu zaufania publicznego.

Szkolenie poprowadzi: mecenas Jolanta Szewczyk – Radca Prawny PIIB

Miejsce i termin: Suwałki, sala konferencyjna Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Świerkowa 52, 16 kwietnia 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 17:00

Zapisy: nr tel. 85 742 49 30, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona!

Systemy kanalizacji podciśnieniowych


Koleżanki i Koledzy!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w szkoleniu:

„Systemy kanalizacji podciśnieniowych”

Program szkolenia:

 1. Prawo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – prowadzenie Zenon Świgoń.

 2. Projektowanie i dobór elementów systemu kanalizacji podciśnieniowej.

 3. Studnie zaworowe, stacje podciśnienia.

 4. Monitoring i wizualizacja systemów kanalizacji podciśnieniowej.

Prowadzenie pkt 2-4 szkolenia – przedstawiciele firmy Roediger Vacuum: Ireneusz Kubek, Janusz Łabaj i Dariusz Kardasz.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 9 kwietnia 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Zapisy: nr tel. 85 742 49 30, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Materiały - szkolenie 12 marca 2016 r.


Koleżanki i Koledzy!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia na temat Kryteria doboru pap do izolacji przegród budowlanych oraz nowoczesne hydroizolacjo-nawierzchnie epoksydowe na podłożach betonowych i stalowych, które odbyło się 12 marca 2016 r.

Kryteria doboru pap do izolacji przegród budowlanych oraz nowoczesne hydroizolacjo-nawierzchnie epoksydowe na podłożach betonowych i stalowych


Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy wszystkich członków do udziału w szkoleniu na temat:

„Kryteria doboru pap do izolacji przegród budowlanych oraz nowoczesne hydroizolacjo-nawierzchnie epoksydowe na podłożach betonowych i stalowych”

Prowadzenie:
- Sylwester Rajewski - firma Izohan - papy do izolacji przegród budowlanych
- Aleksandra Gadaj - firma Izohan - Produkty epoksydowe

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok.402, 12 marca 2016 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Zapisy: nr tel. 85 742 49 30, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona!

Strony