Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Zabezpieczenia w sieciach energetycznych – część II


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Zabezpieczenia w sieciach energetycznych – część II"

  1. Telemechanika nowoczesnych stacji elektroenergetycznych WN/SN/nn 

  2. Automatyka zabezpieczeniowa sieci SN 

Spotkanie szkoleniowe we współpracy z firmą APATOR-ELKOMTECH polskim producentem aparatury zabezpieczeniowej w sieciach SN.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 11 maja 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków - odwołane!


Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych wyjazd techniczny do Warszawy w dniu 10 maja 2019 r. został odwołany.

Powiadomimy o późniejszym terminie wyjazdu.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce szkoleniowej do Warszawy pt.:

„Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków”

Plan szkolenia:

1. Podstawy formalno-prawne dotyczące funkcjonowania wentylacji pożarowej – prelegent: dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska.
2. System różnicowania ciśnień SAFETY WAY (2h):
a. Założenia i metodyka postępowania przy projektowaniu instalacji różnicowania ciśnienia.
b. Pomiary instalacji systemu różnicowania ciśnienia.
c. Budowa urządzenia iSWAY-FC i systemu.
d. Przykłady rozwiązań niestandardowych.
e. Czas na dyskusję.

Przerwa 15 min

3. Oddymianie klatek – System ZODIC-G oraz ZODIC-M (1,5 h).
a. Studium przypadku na podstawie typowego obiektu mieszkalnego (40 min).
4. Przegląd produktów firmy SMAY (15 min).
5. Czas na dyskusję.

Szkolenie w godzinach 10.00-17.00.

Obiad w drodze powrotnej ok. 17.30.

Data: 10 maja 2019 r.

Miejsce: NODEX Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego, ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 do 7 maja.

Prosimy o dokonanie płatności w kwocie 60 zł./os. w terminie do 8 maja 2019 r. na podany niżej nr konta bankowego: 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Zbiórka o godz. 6.45 na parkingu przy Centralu obok budynku Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała

Nowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Nowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające ze zmian w przepisach techniczno - budowlanych wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 – ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)" 

Prelegent Piotr Janusz Gilewski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Miejsce i termin: Wysokie Mazowieckie, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Ludowa 15A, 10 kwietnia 2019 r. (środa), od godz. 15:30

Uwaga ilość miejsc ograniczona!
Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDIR


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDIR"

  1. Sposoby wykrywania zwarć.

  2. Co to jest automatyka FDIR.

  3. Wskaźniki zwarć w sieci SN – dobór, kryteria wykrywania zwarć, zastosowanie.

  4. MicroBEL_Sx - skuteczny kierunkowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla rozdzielnic wnętrzowych (stacji transformatorowych, złącz kablowych).

  5. MicroBEL_SRS - skuteczny kierunkowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla rozłączników słupowych.

  6. Przykładowe realizacje.

Spotkanie szkoleniowe we współpracy z firmą APATOR-ELKOMTECH polskim producentem aparatury zabezpieczeniowej w sieciach SN.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 30 marca 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Prosimy o przesłanie ewentualnych pytań do prowadzących do dnia 22.03.2019 r.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Wycieczka techniczna do Wrocławia


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce technicznej do Wrocławia.

Przewidywana odpłatność: - ok. 450 zł za osobę.

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej w wycieczce technicznej do Wrocławia. Przewidywana odpłatność za osobę towarzyszącą wynosi ok. 550 zł.

Szczegóły wyjazdu zostaną podane po 15 marca 2019 r. Po tym terminie również należy dokonywać płatności.

Dowóz uczestników ww. wycieczki technicznej zapewnia i opłaca POIIB.

Zapisy do 15 marca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Plan ramowy wycieczki technicznej w dniach 4-6 kwietnia 2019 r.

1 dzień: 04.04.2019 r.

godz. 10:00 (11:00) - Włocławek fabryka grzejników -  INSTAL-PROJEKT

godz. 15:00  (16:00) - wyjazd po obiedzie do Wrocławia  - ok 4 godz.

Kolacja w hotelu + Rejs nocny po Odrze

2 dzień: 05.04.2019 r.

godz. 10:00 do 13:00 - szkolenie w siedzibie firmy Kessel

godz. 13:00 do 14:30 – obiad w hotelu

godz. 14:30  - zwiedzanie Centrum nauki i wiedzy o wodzie: Hydropolis

godz. 16:00 - zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem

godz. 18:00 - kolacja w Bierhalle

3 dzień: 06.04.2019 r

godz. 9:00 - Panorama Racławicka

godz. 11:00 - Afrykanarium ZOO

godz. 13:00 - Sky Tower - panorama Wrocławia

powrót do domu


Strony