Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych!


[16-02-2015]

Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskiwanie odstępstw na podstawie obowiązujących przepisów i wyjaśnień KG PSP - ze szczególnym uwzględnieniem kotłowni gazowych i olejowych oraz problematyka odbiorowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej"

Miejsce: Białystok, sala konferencyjna POIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402,

Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio w Białymstoku przy ul. Hurtowej 3.

Termin: 14 marca 2015 r.(sobota), godz. 10:00-14:00.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Aleksander Demczuk - mł. bryg. w stanie spoczynku, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmują pracownicy biura Podlaskiej OIIB pod numerami tel.: (85) 745-96-00 i (85) 745-96-05

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

"Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa, obowiązki i odpowiedzialność w procesie budowlanym!


[16-02-2015]

"Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa, obowiązki i odpowiedzialność w procesie budowlanym w świetle Prawa budowlanego i aktów wykonawczych - stan prawny 1 stycznia 2015 r."

Program szkolenia:

 • Uregulowania prawne w realizacji inwestycji (Prawo budowlane, wymagania podstawowe w projektowaniu i budowaniu, przepisy techniczno-budowlane a Polskie Normy),
 • Warunki techniczne w budownictwie ogólnym (WT2002 - WT2014),
 • Uczestnicy procesu budowlanego - prawa i obowiązki (inwestora, dewelopera, projektanta, kierownika budowy,inspektora nadzoru inwestorskiego),
 • Rola organów właściwych w procesie budowlanym,
 • Proces budowlany w świetle Prawa budowlanego (definicje i określenia, schematy procesu),kwalifikacje osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (uprawnienia budowlane i wyjaśnienia ich treści z lat 1961 - 1974, 1974 - 1994, 1994 - 2014, odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, zawodowa i karna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne),
 • Procedury procesu budowlanego (fazy) - ogólna charakterystyka,
 • Dokumentacja projektowa w realizacji budowy,
 • Dokumentacja prawna procesu budowlanego,
 • Realizacja budowy, kontrola budowy przez organy państwowe (PIP, PIS) - zakres czynności,
 • Oddanie obiektu budowlanego do użytkowania i kontrola obowiązkowa,
 • Utrzymanie i użytkowanie obiektów,
 • Zlecenia i inne umowy w procesie budowlanym, w tym na nadzór inwestorski (przykłady umowy osoby fizycznej i firmy).

Miejsca i terminy:

 • Suwałki, ul. Świerkowa 52, sala kinowa na piętrze,
  6 marca 2015 r. (piątek), początek godz. 10:00
 • Białystok, Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3,
  7 marca 2015 r. (sobota), początek godz. 10:00

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz - rzeczoznawca budowlany.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmują pracownicy biura Podlaskiej OIIB pod numerami tel.: (85) 745-96-00 i (85) 745-96-05

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

"Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie!


[10-02-2015]

"Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa"

Program szkolenia:

 1. Inżynier jako członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - jego rola i zadania.
 2. Inżynierowie pełniący samodzielne funkcje techniczne w procesie inwestycyjnym i ich odpowiedzialność w świetle prawa karnego.
 3. Roszczenia cywilnoprawne inwestorów wobec inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 4. Odpowiedzialność inżynierów w świetle ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa.
 5. Umowy cywilnoprawne - sposób tworzenia i zapisy korzystne dla inżyniera.
 6. Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa w świetle obowiązującej umowy ubezpieczenia zawodu zaufania publicznego.

Szkolenie poprowadzi: mecenas Jolanta Szewczyk - radca prawny Polskiej IIB

Miejsce: ŁOMŻA, Restauracja Retro, ul. Nowogrodzka 157

Termin: 7 marca 2015 r., godz. 10:00 - 17:00.

Zapisy do 27 lutego 2015 r.!

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmują pracownicy biura Podlaskiej OIIB pod numerami tel.: (85) 745-96-00 i (85) 745-96-05

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Strony