Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

Ustawa o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, system zarządzania energią - praktyczne doświadczenia


Koleżanki i Koledzy!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do udziału w następującym szkoleniu:

„Ustawa o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, system zarządzania energią - praktyczne doświadczenia”

Szkolenie poprowadzą: mgr inż. Grzegorz Bogojło, mgr inż. Andrzej Piórkowski.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 24 lutego 2018 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

UWAGA!
Na szkolenie obowiązują zapisy - pod numerem tel. 85 745 96 05 lub osobiście w biurze Podlaskiej OIIB.

Liczba miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.


Procedura diagnozowania stanu zawilgocenia budynku


Zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

„Procedura diagnozowania stanu zawilgocenia budynku”

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 2 grudnia 2017 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Program szkolenia:

 1. Metody badania wilgotności.

 2. Rodzaje zawilgocenia budynków.

 3. Podciąganie kapilarne.

 4. Przerwa kawowa ok. 15 minut.

 5. Skutki obecności wilgoci w przegrodach budowlanych.

 6. Diagnostyka murów.

 7. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący szkolenie: p. Krzysztof Matuk – konsultant firmy „Aquapol”

Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05.


Nowoczesne Technologie w Budownictwie - Wyzwania XXI Wieku


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku zapraszają na IV Konferencję Szkoleniową:

"Nowoczesne Technologie w Budownictwie - Wyzwania XXI Wieku"

Termin: 29 listopada 2017 r. (środa), godz. 10:00

Miejsce: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, aula im. prof. A. Królikowskiego (budynek INNO-EKO-TECH, część C WBiIŚ), ul. Wiejska 45E, Białystok

Potwierdzenie udziału do dnia 25 listopada 2017 r. (piątek) w biurze PZITB (pani mgr Elżbieta Dolińska) (poniedziałek: w godz. 8:00-14:00, wtorek: w godz. 10:00-18:00, środa, czwartek, piątek: w godz. 8:30-16:30): 15-950 Białystok. ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, tel/fax: 85/742-04-81, tel. kom. 881-966-223, e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl


Zasady zawierania i realizacji umów o roboty budowlane


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:
„Zasady zawierania i realizacji umów o roboty budowlane”

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku w sali TRIO!

Program szkolenia:

 1. Istota umowy o roboty budowlane i jej integralnych części.

 2. Postanowienia umów o roboty budowlane: przedmiot umowy, zatrudnianie podwykonawców, odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców.

 3. Terminy realizacji robót, roboty dodatkowe i zamienne, odbiory wykonanych robót, wynagrodzenia wykonawcy i terminy płatności, zabezpieczenia realizacji umowy – kaucja gwarancyjna i jej rozliczenie, uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, kar umownych, odstąpienia od umowy.

 4. Dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane.

Prowadząca szkolenie: adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 21 października 2017 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.


III Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na III Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB

Termin i miejsce: 14 października 2017 r. (sobota), od godz. 11:00, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 402, Białystok,

W zależności od liczby chętnych rozegrany zostanie turniej indywidualny lub na zapis maksymalny.

Do udziału w zawodach zapraszamy naszych członków oraz osoby związane z budownictwem w parze z członkiem PIIB.

Obsługa sędziowska we współpracy z Podlaskim Okręgowym Związkiem Brydża Sportowego.

Zapisy przyjmowane są do 6 października 2017 r. osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00.

Zwycięzcy będą mogli uczestniczyć w VI Mistrzostwach Polski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brydżu sportowym organizowanych przez Śląską OIIB. Mistrzostwa odbędą się w dniach 8-10 grudnia 2017 r. w Szczyrku w CKiR Orle Gniazdo.

Podlaska OIIB pokrywa koszty przejazdu na tę imprezę swoich członków, reprezentujących Izbę na Mistrzostwach Polski. Należność za pobyt (100 zł/osobę/dobę) uczestnicy pokrywają ze środków własnych.

Zachęcamy do wspólnej zabawy i integracji środowiska inżynierskiego.

Rada Podlaskiej OIIB


Strony