Szkolenie techniczno-projektowe w zakresie instalacji zbiornikowych na gaz płynny


Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy wszystkich członków do udziału w następującym szkoleniu:

„Szkolenie techniczno-projektowe w zakresie instalacji zbiornikowych na gaz płynny”

Program szkolenia:

 • wytyczne do projektowania instalacji zbiornikowych na gaz płynny,

 • wymagania techniczno-technologiczne,

 • dobór i lokalizacja parku zbiornikowego,

 • plan sytuacyjny z lokalizacją zbiornika i trasą przyłącza,

 • wymogi dotyczące lokalizacji zbiorników,

 • strefy zagrożenia wybuchem, odległości bezpieczeństwa,

 • charakterystyka techniczna zbiorników,

 • redukcja ciśnienia,

 • parowniki,

 • przyłącze gazowe,

 • schemat technologiczny instalacji,

 • warunki posadowienia zbiorników naziemnych, płyty pod zbiorniki,

 • warunki posadowienia zbiorników podziemnych, płyty pod zbiorniki,

 • ochrona odgromowa i odprowadzenie ładunków elektrostatycznych,

 • ochrona katodowa zbiorników podziemnych,

 • instrukcja eksploatacji instalacji,

 • błędy projektowe i wykonawcze instalacji zbiornikowych na gaz płynny.

Szkolenie poprowadzi p. Beata Załęska z firmy GASPOL S.A.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 13 maja 2017 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia!
Szkolenie odbędzie się: Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4, Białystok (sala Kameralna, II piętro), 13 maja 2017 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00


Na szkolenie obowiązują zapisy - pod numerem tel. 85 745 96 05, osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub poprzez formularz zgłoszenia

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona.