Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce szkoleniowej do Warszawy pt.:

„Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków”

Data: 19 września 2019 r.

Miejsce: NODEX Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego, ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa

Plan szkolenia:

9.30 – 9.40:  powitanie – A. Kolasińska, Business Development Manager

9.40 –10.25: System laboratoryjny SMAYLAB, oraz system indywidualnej wentylacji iFLOW – Sz. Połczyński, Zastępca Kierownika Działu Projektowego

10.30-11.15: Podstawy formalno-prawne dotyczące funkcjonowania wentylacji pożarowej – dr inż. G. Kubicki, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej

11.15-11.25 : Przerwa kawowa

11.30 -13.00 : System różnicowania ciśnień SAFETY WAY – W. Łochnicki, Kierownik Biura Technicznego w Warszawie

A. Założenia i metodyka postępowania przy projektowaniu instalacji różnicowania ciśnienia

B. Pomiary instalacji systemu różnicowania ciśnienia

C. Budowa urządzenia iSWAY-FC i systemu

D. Przykłady rozwiązań niestandardowych

E. Czas na dyskusję

13.00 -13.15 : Przerwa kawowa

13.15 -14.30 : Systemy oddymiania klatek schodowych – System ZODIC-G oraz ZODIC-M Projekt Bezpieczna Ewakuacja – M. Górczyński, Projektant, Biuro Techniczne Warszawa

Studium przypadku na podstawie typowego obiektu mieszkalnego

14.30 -14.45 : Przegląd produktów firmy SMAY - W. Łochnicki, Kierownik Biura Technicznego w Warszawie

14.45 -15.30 Czas na dyskusję

Obiad w drodze powrotnej ok. 16.00.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05 do 2 września.

Koszt wyjazdu: 60 zł od osoby.
Osoby deklarujące dojazd na własną rękę – wycieczka bezpłatna.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto POIIB:
79 1130 1059 0500 0000 0002 7844
do 2 września 2019 r.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała