Termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych!


Szanowni Państwo!

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2016 r. odbędzie się 20 maja 2016 r. o godz. 10:00.

Wnioski o nadanie uprawnień należy składać do 15 stycznia 2016 r.

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB