Termin składania dokumentów na uprawnienia budowlane


Przypominamy, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz wnioski o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane należy składać w terminach wyznaczonych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej OIIB.

Informację o terminach przyjmowania wniosków podawane są do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Podlaskiej OIIB oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiej OIIB.

Egzamin na uprawnienia budowlane w XXXVI sesji - jesiennej odwołany!


W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 29 października 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Strony