Informujemy, że osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przez 6 miesięcy mogą korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN - Portal PIIB. W wewnętrznym portalu, użytkownik uzyska dostęp do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

Więcej informacji w zakładce http://pdl.piib.org.pl/biblioteka-norm-pkn-portal-piib

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2019 r. odbędzie się 22 listopada 2019 r. o godz. 10:00

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2019 r. będą przyjmowane w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w białej tekturowej teczce na gumkę, nie opisanej!