Informujemy, że osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przez 6 miesięcy mogą korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN - Portal PIIB. W wewnętrznym portalu, użytkownik uzyska dostęp do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

Więcej informacji w zakładce http://pdl.piib.org.pl/biblioteka-norm-pkn-portal-piib

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2019 r. odbędą się:

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane:

Termin: 22 listopada 2019 r. o godz. 10:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, aula A (parter)

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane:

Miejsce: Podlaskiej Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok. 103B - sala dolna (I piętro) lub lok. 402 - sala górna (IV piętro)

Nie jest możliwe zdawanie części ustnej egzaminu w innym terminie niż określony dla danego zespołu egzaminacyjnego. Prosimy o uważne sprawdzenie właściwej daty. O terminie egzaminu ustnego zostali Państwo również powiadomieni w zawiadomieniu o egzaminie.

Terminy egzaminów ustnych:

Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery D.

25 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery E do litery M.

26 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery N do litery R.

27 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

30 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

23 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

30 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

22 listopada 2019 r., od godz. 16:30, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

22 listopada 2019 r., od godz. 15:00, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

22 listopada 2019 r., od godz. 15:00, sala dolna;


Zespół egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania w ograniczonym zakresie,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

25 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery P.

26 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

27 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K.

23 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery M do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K.

28 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery M do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

29 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;