Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz o ponowny egzamin będą przyjmowane w terminach:
  1. wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (pobierz ) w sesji jesiennej 2022 r. w terminie od od 16 sierpnia do 2 września 2022 r.
  2. wnioski o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane / dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie stawiły się na egzamin / (pobierz ) w sesji jesiennej 2022 r. w terminie od 16 sierpnia do 23 września 2022 r.

Przewiduje się, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2022 r. odbędzie się 18 listopada 2022 r.

Komplet dokumentów (sprawdź) należy składać w białej tekturowej teczce na gumkę, nie opisanej!


Przypominamy, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz wnioski o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane należy składać w terminach wyznaczonych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej OIIB.

Zarówno wnioski o nadanie uprawnień budowlanych jak i wnioski o ponowny egzamin złożone po wyznaczonych terminach na daną sesję egzaminacyjną będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej.