Termin składania dokumentów - sesja wiosenna 2019 r.


Uwaga! Zmiana terminu składania dokumentów!

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2019 r. odbędzie się 17 maja 2019 r. o godz. 10:00. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych należy składać do 12 lutego 2019 r. 15 lutego 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w białej tekturowej teczce na gumkę, nie opisanej!