Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane


EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2019 r. odbędą się:

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane:

Termin: 22 listopada 2019 r. o godz. 10:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, aula A (parter)

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane:

Miejsce: Podlaskiej Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok. 103B - sala dolna (I piętro) lub lok. 402 - sala górna (IV piętro)

Terminy egzaminów ustnych:

Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery D.

25 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery E do litery M.

26 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery N do litery R.

27 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

30 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

23 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

30 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

22 listopada 2019 r., od godz. 16:30, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

22 listopada 2019 r., od godz. 15:00, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

22 listopada 2019 r., od godz. 15:00, sala dolna;


Zespół egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania w ograniczonym zakresie,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

25 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery P.

26 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

27 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala górna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K.

23 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K.

28 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

29 listopada 2019 r., od godz. 8:15, sala dolna;


Jednocześnie Komisja wyjaśnia, że:

  1. Nie jest możliwe zdawanie części ustnej egzaminu w innym terminie niż określony dla danego zespołu egzaminacyjnego, w związku z czym prosimy o uważne sprawdzenie właściwej daty.

  2. Części ustne egzaminów odbywają się w siedzibie Podlaskiej OIIB, Białystok, ul. Legionowa 28, sala górna: IV piętro, lok. 402, sala 413 lub sala dolna: I piętro, lok. 103C.

  3. W czasie przygotowywania się do odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z różnego rodzaju opracowań (poradniki, zbiory pytań, itp.) oraz ze sprzętu elektronicznego (telefony komórkowe, laptopy, itp.), dozwolone jest korzystanie z własnych zbiorów aktów prawnych i norm.

  4. Ostatnie pytanie może wymagać opracowania w formie pisemnej, np. w postaci rysunku lub obliczeń.

  5. W czasie odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z notatek (czytanie z kartki).

  6. Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi.

  7. Po upływie przewidzianego czasu egzamin zostanie zakończony niezależnie od tego, czy kandydat odpowiedział na wszystkie pytania.

  8. Przebieg egzaminu ustnego zostanie utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk na elektronicznym nośniku danych.

Uroczyste wręczenie decyzji – uprawnień budowlanych – odbędzie się 13 grudnia 2019 r., początek o godzinie 15:00, w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej‑Curie 2.