Terminy egzaminów ustnych - sesja jesienna 2018 r.


Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018 r. odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

OGŁOSZENIE – terminy części ustnych egzaminów jesiennej sesji egzaminacyjnej 2018 r.

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że części ustne egzaminów na uprawnienia budowlane zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 1. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

  • projektowania,

  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi,

  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery G

  24 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala dolna;

 2. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery J do litery O

 3. 26 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala dolna;

 4. Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery P do litery S

  30 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala dolna;

 5. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery T do litery Ż,

  • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

  1 grudnia 2018 r., od godz. 8:15, sala dolna;

 6. Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej

 7. 23 listopada 2018 r., od godz. 14:00, sala górna;

 8. Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej

 9. 24 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala górna;

 10. Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

  • projektowania,

  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi

  27 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala dolna;

 11. Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery M

 12. 28 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala dolna;

 13. Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery N do litery Ż

 14. 29 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala dolna;

 15. Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

  • projektowania,

  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi

  26 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala górna;

 16. Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

 17. 27 listopada 2018 r., od godz. 8:15, sala górna.

Jednocześnie Komisja wyjaśnia, że:

 1. nie jest możliwe zdawanie części ustnej egzaminu w innym terminie niż określony dla danego zespołu egzaminacyjnego, w związku z czym prosimy o uważne sprawdzenie właściwej daty,

 2. części ustne egzaminów odbywają się w siedzibie Podlaskiej OIIB, Białystok, ul. Legionowa 28, sala górna: IV piętro, lok. 402, sala 413 lub sala dolna: I piętro, lok. 103C,

 3. w czasie przygotowywania się do odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z różnego rodzaju opracowań (poradniki, zbiory pytań, itp.) oraz ze sprzętu elektronicznego (telefony komórkowe, laptopy, itp.), dozwolone jest korzystanie z własnych zbiorów aktów prawnych i norm,

 4. ostatnie pytanie może wymagać opracowania w formie pisemnej, np. w postaci rysunku lub obliczeń,

 5. w czasie odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z notatek (czytanie z kartki),

 6. czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi,

 7. po upływie przewidzianego czasu egzamin zostanie zakończony niezależnie od tego, czy kandydat odpowiedział na wszystkie pytania.

Uroczyste wręczenie decyzji – uprawnień budowlanych – odbędzie się 14 grudnia 2018 r., początek o godzinie 15:00, w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.