Uprawnienia Budowlane - sesja wiosenna 2017 r.


Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2017 r. odbędzie się 19 maja 2017 r. o godz. 10:00. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych należy składać do 16 stycznia 2017 r.

Więcej informacji w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE