Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Departamentu Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz niektórych rozporządzeń wydanych na jej podstawie.


Starosta Sokólski odnośnie procedur przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia terenu.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Starosty Sokólskiego odnośnie procedur przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia terenu.


Strony