GGK na temat uzgadniania projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu na terenie obszarów kolejowych.


Poniżej przedstawiamy odpowiedź Głównego Geodety Kraju na temat utrudnień związanych z uzgadnianiem projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu na terenie obszarów kolejowych.

Aktualizacja - 27.08.2015 - Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministra Infrastruktury i Rozwoju - data wpływu 21 sierpnia br.

GUNB w sprawie uwierzytelniania kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego!


Poniżej przedstawiamy odpowiedź Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na nasze wystąpienie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uwierzytelniania kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego składanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Odręczne sporządzanie projektów zagospodarowania działki lub terenu na mapach papierowych.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na nasze wystąpienie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie odręcznego sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu na mapach papierowych.

pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.pdf 

odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.pdf 

odpowiedź Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.pdf 

Strony