Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczące stosowania art. 76a Kpa w sprawach....


[06-05-2011]

Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczące stosowania art. 76a Kpa w sprawach prowadzonych przez organ I instancji administracyjno-budowlanej wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

Strony