TypTytułAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
PublikacjaPismo od PGE w sprawie uzgodnień dokumentacji projektowych w Białymstoku. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaPismo od Zastępcy Prezydenta dotyczące działania Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Białymstoku 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaStanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku związane ze stosowaniem art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego... 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaPrezydent Miasta Białegostoku w sprawie utrudnień na drodze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaPismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 lipca 2014 r. dotyczące uzgodnień projektów budowlanych. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaStarosta Powiatu Białostockiego oraz Rada Powiatu Białostockiego o problemach przy załatwianiu spraw. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaOdpowiedź Starosty Powiatu Białostockiego na nasze zapytanie. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaOdpowiedź Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na nasze wystąpienie z dnia 31 grudnia 2014 r. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaOdpowiedź Starosty Łomżyńskiego w sprawie wprowadzenia ułatwień w procesie budowlanym. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaOdpowiedź Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wprowadzenia ułatwień w procesie budowlanym. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaOdpowiedź Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w procesie budowlanym. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaOdręczne sporządzanie projektów zagospodarowania działki lub terenu na mapach papierowych. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaGUNB w sprawie uwierzytelniania kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego! 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaGłówny Geodeta Kraju w sprawie narad koordynacyjnych. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaGGK na temat uzgadniania projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu na terenie obszarów kolejowych. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaStarosta Powiatu Koleńskiego odnośnie obowiązku uzgadniania projektu sieci energetycznej. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaStarosta Sokólski odnośnie procedur przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia terenu. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaGłówny Urząd Nadzoru Budowlanego odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaStarostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim odnośnie wprowadzania ułatwnień w procesie budowlanym. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaGUNB w sprawie zamieszczania instalacji wewnętrznych w projekcie budowlanym budynku 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaMiesięcznik Instal 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaFirma "BIUROGRAF" oferuje członkom POIIB wyjątkowo atrakcyjne ceny 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaSklep MAJSTER gwarantuje 25% rabatu na cały asortyment od cen detalicznych 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaTermoizolacje dachów płaskich i pochyłych. 06 lat 1 miesiąc temu
PublikacjaTradycyjne Spotkanie Płociczno Tartak 2015 r. 06 lat 1 miesiąc temu

Strony