TypTytułAutorOdpowiedziOstatnia aktualizacja
PublikacjaZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY - PRAWO BUDOWLANE, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym... 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaWątpliwości związane z zakresem i formami ochrony i pomocy prawnej udzielanej przez Izbę swoim członkom. 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaZmiany prawne wprowadzone do ustawy "deregulacyjnej" przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną oraz stanowisko PIIB. 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaRozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaPowołanie zespołów roboczych 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaOgólnopolskie Regaty Inżynierów 2014 za nami! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaWycieczka zagraniczna - Czechy 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaWycieczka zagraniczna - Chorwacja została odwołana! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaBudownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaJedno oświadczenie w przetargu zamiast stosu dokumentów! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaOferta zatrudnienia osadzonych! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaProtokół z posiedzenia Zespołu roboczego ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej. 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaWymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaKolejne publikacje z serii VADEMECUM! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaPozostawione rzeczy w biurze Izby 06 lat 7 miesięcy temu
Publikacja"Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa, obowiązki i odpowiedzialność w procesie budowlanym! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaWyroby budowlane - brak wolnych miejsc! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaZmiana miejsca szkolenia - Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych! 06 lat 7 miesięcy temu
Publikacja"Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaPosiedzenie Zespołu roboczego ds. sieci wod.-kan. zakończone ustaleniami! 06 lat 7 miesięcy temu
Publikacja"Spotkania w izbie - drogi publiczne" 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaPowołanie Komisji ds. Statutu Polskiej IIB! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaPowołanie Zespołu Architektów i Inżynierów! 06 lat 7 miesięcy temu
PublikacjaProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw... 06 lat 7 miesięcy temu
StronaEgzamin-Uprawnień grudzień 2013 06 lat 7 miesięcy temu

Strony