V Regaty Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega


Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w V Regatach Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Regaty odbędą się 7 września 2019 r. (sobota) w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego "Słoneczna Polana", ul. Sielska 38 w Olsztynie.

UWAGA!

Rada POIIB pokrywa koszty noclegów i dojazdu jednej 3-osobowej załogi.

Zgłoszenie załogi należy przesłać do biura Podlaskiej OIIB na adres e-mail pdl@piib.org.pl podając: imiona, nazwiska oraz numery przynależności do Izby uczestników, należy wskazać osobę z patentem sternika, podać numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej oraz informację o rezerwacji noclegów (6-7.09.2019 r. i 7-8.09.2019 r.)

Więcej informacji