VII Regaty Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega


Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w VII Regatach Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Regaty odbędą się 27 sierpnia 2022 r. (sobota) w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego "Słoneczna Polana" w Olsztynie.

UWAGA!

Rada POIIB pokrywa koszty noclegów i dojazdu jednej 3-osobowej załogi (dojazd załogi jednym samochodem).

Zgłoszenie załogi należy przesłać do biura Podlaskiej OIIB na adres e-mail pdl@piib.org.pl podając: imiona, nazwiska oraz numery przynależności do Izby uczestników, należy wskazać osobę z patentem sternika, podać numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej oraz informację o rezerwacji noclegów (26-27.08.2022 r. i 27-28.08.2022 r.). Zgłoszenie należy przesłać do 1 sierpnia 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji