Aktualizacja - Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Podlaskiej OIIB


Szanowni Państwo!

W celu rozeznania oferowanych na rynku usług Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do zgłaszania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Izby mieszczących się na I piętrze budynku w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 (lokale numer 103B i 103C).

Aktualizacja - 30 stycznia 2018 r.:

Informujemy, że zmienił się tryb postępowania w sprawie wyboru wykonawcy remontu pomieszczeń biura Izby oraz wprowadzono zmiany do zakresu prac remontowo-budowlanych i teletechnicznych.

Aktualny zakresu robót budowlano-wykończeniowych w załączniku - roboty budowlano-wykończeniowe.pdf 

Przed sporządzeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia obmiaru robót na podstawie wizji lokalnej biura!

Wyjaśniamy również, że oferty należy składać w biurze Izby (ul. Legionowa 28 lok 402, Białystok) w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na remont lokali 103B i 103C przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku” do 9 lutego 2018 r., do godz. 10.00

 

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Legionowa 28 lok 402, 15-281 Białystok

e-mail: pdl@piib.org.pl, tel.: 85/742-49-30