Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno- usługowych i usługowych świetle obowiązujących przepisów


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na szkolenie:

„Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno- usługowych i usługowych świetle obowiązujących przepisów”

PLAN SZKOLENIA

Część I wymagania formalne

  1. Charakterystyka systemu dystrybucji gazu ziemnego.

  2. Instalacja gazowa – wymagania formalne.

  3. Zgłoszenie i dokumentacja budowy instalacji gazowej.

  4. Remont i przebudowa instalacji gazowej.

Część II – użytkowanie

  1. Kontrola okresowa instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych i dymowych.

  2. Dokumentacja obiektu budowlanego/instalacji gazowej.

Część III – prace eksploatacyjne

  1. Bezpieczeństwo pracy, czynniki niebezpieczne - wybuch.

  2. Organizacja i wykonywanie prac gazoniebezpiecznych na czynnych instalacjach gazowych.

Prowadzenie: mgr inż.. Kazimierz Grybowicz

Termin i miejsce: 26.10.2019 r. (sobota), godz. 10:00-14:00 w Restauracji „Stara Rampa”, ul. Piłsudskiego 36, Łomża.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.