Wyniki egzaminu testowego na uprawnienia budowlane i terminy egzaminów ustnych


Wyniki egzaminu testowego - 26 lutego 2021 r.

Oznaczenia:
litera "P" - wyniki egzaminu pozytywny
litera "N" - wyniki egzaminu negatywny

Uwaga! Prosimy o przychodzenie na egzamin ustny zgodnie z wyznaczoną godziną!

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa