XI Międzynarodowe Zawody Pływackie "Masters"


Szanowni Państwo.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w XI Międzynarodowych Zawodach Pływackich "Masters" o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB.

Zawody odbędą się w dniach 16-17 października 2020 r. na Krytej Pływalni w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy H. Trębickiego 10.

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesłać na adres e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl do dnia 21 września 2020 r. Zgłoszenia prosimy również o przekazywanie do wiadomości Podlaskiej OIIB.

Podlaska OIIB pokrywa wyłącznie koszty dojazdu członków POIIB.