XIX Zjazd Podlaskiej OIIB


Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci!

Przypominam, że w dniu dzisiejszym 21 maja 2020 r. o godz. 11:00 rozpoczął się XIX Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB, który będzie trwał do 22 maja 2020 r. do godz. 17:00.

W tym czasie na Portalu PIIB w zakładce „Zjazd Okręgowy 2020” jest udostępniona możliwość oddania głosu nad poszczególną uchwałą oraz złożenia wniosku za pomocą przygotowanego formularza.

Z poważaniem
Wojciech Kamiński
Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB