XVIII Bieg Niepodległości


Koleżanki i Koledzy!
Z okazji XVIII Biegu Niepodległości w dniu 10 listopada 2018 r. chcielibyśmy wystawić drużynę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Inicjatorem udziału w biegu jest członek POIIB pan Wojciech Sadowski.
Więcej informacji o samym biegu oraz możliwość zapisania się uzyskają Państwo na stronie https://bnbialystok.pl/. Ważne jest, żeby w trakcie zapisu na bieg pamiętać o dołączeniu do naszej drużyny.
Podlaska OIIB pokrywa połowę wpisowego dla pierwszych dziesięciu członków Izby zgłoszonych i zapisanych do drużyny.
Serdecznie zachęcamy wszystkich członków do udziału w imprezie w ramach wspólnej drużyny!
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa