XX Okręgowy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Głosowanie elektroniczne


W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Okręgowa Rada POIIB w dniu 16 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 8/OR/21 w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego od godz. 10.00 w dniu 15 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Prosimy delegatów na XX Zjazd Okręgowy POIIB o aktywny udział w zjeździe zorganizowanym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu członkowskiego - Portalu PIIB. Głosowanie rozpocznie się o godz. 10.00 w dniu 15 kwietnia 2021 r. a zakończy o godz. 16.00 w dniu 16 kwietnia 2021 r. Po tym czasie nie będzie już możliwości oddawania głosów.

Procedura uruchomienia/przywrócenia konta mailowego w Portalu PIIB
https://pdl.piib.org.pl/XX_zjazd/uruchomienie_przywrocenie_konta_Portal_PIIB.pdf

Instrukcja głosowania
https://pdl.piib.org.pl/XX_zjazd/instrukcja_glosowania.pdf

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB
mgr. inż. Wojciech Kamiński