XX Zjazd Podlaskiej OIIB - rozpoczęty


Szanowni Państwo.

Przypominam, że dzisiaj 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 rozpoczął się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB, który zakończy się o godz. 16:00 w dniu 16 kwietnia 2021 r.

W tym czasie na Portalu PIIB w zakładce „Zjazd Okręgowy” jest udostępniona możliwość oddania głosu nad poszczególną uchwałą oraz złożenia wniosku za pomocą przygotowanego formularza.

Z poważaniem
Wojciech Kamiński
Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB