XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy


Dnia 9 kwietnia 2022 r. odbył się XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  • Przewodniczącym Okręgowej Rady POIIB został pan inż. Krzysztof Ciuńczyk

  • Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB – pan dr inż. Krzysztof Falkowski

  • Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB – pan inż. Tadeusz Maciak

  • Rzecznikiem Koordynatorem została - pani mgr inż. Elżbieta Pyszlak

  • Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – pan mgr inż. Wojciech Kamiński

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa