Każdy członek Podlaskiej OIIB ma prawo korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby.

W celu realizacji tych zadań POIIB stworzyła mechanizm pozwalający na odformalizowane zgłaszanie przypadków naruszenia interesu zawodowego.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie odpowiednich dokumentów.

Alternatywnie możesz skorzystać z druku dostępnego tutaj   .

Skan wypełnionego i podpisanego druku wraz z załącznikami możesz przesłać na adres Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania i telefon kontaktowy
Krótki opis lub tytuł sprawy
Należy wskazać urząd, instytucję, podmiot, itp. który naruszył interes zawodowy członka POIIB
Należy opisać zdarzenie, wskazać przepis lub inne prawa, które został naruszone
Przed wysłaniem zgłoszenia załącz dokumenty, które będą przydatne w sprawie. Dozwolone formaty plików: gif, jpg, png, rtf, pdf, doc, docx. Maksymalna wielkość pliku: 8 MB. Maksymalnie 5 załączników.