WYBORY DELEGATÓW NA OKRĘGOWE ZJAZDY POIIB NA KADENCJĘ 2022-2026

Decyzją Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obwodowe zebrania wyborcze mające na celu wybór delegatów na okręgowe zjazdy na kadencję obejmującą lata 2022-2026 odbędą się poprzez system internetowy – Portalu PIIB

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami dotyczącymi zebrań wyborczych:

 • zakładka "UCHWAŁY" - uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych, terminów i miejsc zebrań oraz regulaminu obwodowych zebrań wyborczych,

 • zakładka "OBWODY WYBORCZE" - informacje o ustalonych obwodach wyborczych,

 • zakładka "TERMINY ZEBRAŃ" - informacje o szczegółowych terminach zebrań wyborczych (terminy początku, końca zgłaszania i potwierdzania kandydatów na delegatów oraz terminy przeprowadzenia głosowań),

 • zakładka "PUNKTY INFORMACYJNE" - terminy oraz miejsca uzyskania pomocy w związku z udziałem w zebraniu obwodowym,

 • zakładka "INSTRUKCJE GŁOSOWANIA" - instrukcja logowania do Portalu PIIB, instrukcje zgłaszania, potwierdzania kandydatów na delegatów oraz instrukcja przeprowadzenia głosowań.


Uchwała nr 16/OR/21 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu obwodowych zebrań wyborczych członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzanych w trybie zdalnym.

Uchwała nr 17/OR/21 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzanych w trybie zdalnym.


Obwód wyborczy nr 1 - Białystok, obejmujący powiaty: białostocki, miasto Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski:

Zebranie nr 1: 4 grudnia 2021 r., Portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w godzinach 10:00 - 15:00 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/BD, PDL/BK, PDL/BM, PDL/WM, PDL/BH,

Zebranie nr 2: 4 grudnia 2021 r., Portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w godzinach 10:00 - 15:00 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/BT, PDL/IE,

Zebranie nr 3: 4 grudnia 2021 r., Portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w godzinach 10:00 – 15:00 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/IS,

Zebranie nr 4: 4 grudnia 2021 r., Portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w godzinach 10:00 - 15:00 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/BO.


Obwód wyborczy nr 2 - Łomża, obejmujący powiaty: grajewski, kolneński, miasto Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski:

Zebranie nr 5: 11 grudnia 2021 r., Portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w godzinach 10:00 - 15:00 – osoby PDL/BD, PDL/BK, PDL/BM, PDL/BO, PDL/BT, PDL/IE, PDL/IS, PDL/WM, PDL/BH.


Obwód wyborczy nr 3 - Suwałki, obejmujący powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, miasto Suwałki:

Zebranie nr 6: 18 grudnia 2021 r., Portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w godzinach 10:00 - 15:00 - osoby PDL/BD, PDL/BK, PDL/BM, PDL/BO, PDL/BT, PDL/IE, PDL/IS, PDL/WM, PDL/BH.Zgodnie z § 7 regulaminu obwodowych zebrań wyborczych członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzanych w trybie zdalnym:
 • kandydat na delegata powinien być zgłoszony za pośrednictwem Portalu PIIB w terminie rozpoczynającym się na 5 dni przed rozpoczęciem głosowania, nie późniejszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem głosowania,
 • kandydat na delegata wyraża zgodę na kandydowanie przy wykorzystaniu Portalu PIIB w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem głosowania.
Uwaga! Kandydaci zgłoszeni na delegata przez innych członków, którzy nie wyrazili zgody na kandydowanie, nie zostaną umieszczeni na liście wyborczej do głosowania.

Obwód wyborczy nr 1 - Białystok
Zebrania wyborcze nr 1, 2, 3 i 4 rozpoczną się o godz.: 10:00, 29 listopada 2021 r.,a zakończą o godz.: 15:00, 4 grudnia 2021 r.:

- 29 listopada 2021 r., od godz.: 10:00 - początek zgłaszania i potwierdzania kandydatów,

- 2 grudnia 2021 r., do godz.: 10:00 - koniec zgłaszania i potwierdzania kandydatów,

- 4 grudnia 2021 r., w godz. 10:00-15:00 - głosowanie na zgłoszonych i potwierdzonych kandydatów.


Obwód wyborczy nr 2 - Łomża
Zebranie wyborcze nr 5 rozpocznie się o godz.: 10:00, 6 grudnia 2021 r.,a zakończy o godz.: 15:00, 11 grudnia 2021 r.:

- 6 grudnia 2021 r., od godz. 10:00- początek zgłaszania i potwierdzania kandydatów,

- 9 grudnia 2021 r., do godz. 10:00 - koniec zgłaszania i potwierdzania kandydatów,

- 11 grudnia 2021 r., w godz. 10:00-15:00 - głosowanie na zgłoszonych i potwierdzonych kandydatów.


Obwód wyborczy nr 3 - Suwałki
Zebranie wyborcze nr 6 rozpocznie się o godz.: 10:00, 13 grudnia 2021 r.,a zakończy o godz.: 15:00, 18 grudnia 2021 r.:

- 13 grudnia 2021 r., od godz.: 10:00 - początek zgłaszania i potwierdzania kandydatów,

- 16 grudnia 2021 r., do godz. 10:00 - koniec zgłaszania i potwierdzania kandydatów,

- 18 grudnia 2021 r., w godz. 10:00-15:00 - głosowanie na zgłoszonych i potwierdzonych kandydatów.Zgodnie z zasadami przyjętymi w ust. 1 uchwały nr 17/OR/21 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzanych w trybie zdalnym ustala się następującą liczbę delegatów wybieranych na poszczególnych zebraniach wyborczych:

  1. Obwód wyborczy nr 1, zebranie nr 1 - 12 delegatów;

  2. Obwód wyborczy nr 1, zebranie nr 2 - 15 delegatów;

  3. Obwód wyborczy nr 1, zebranie nr 3 - 17 delegatów;

  4. Obwód wyborczy nr 1, zebranie nr 4 - 37 delegatów;

  5. Obwód wyborczy nr 2, zebranie nr 5 - 17 delegatów;

  6. Obwód wyborczy nr 3, zebranie nr 6 - 14 delegatów.


Dla osób, które nie posiadają sprzętowych/technicznych możliwości połączenia z Portalem PIIB, POIIB przewidziała stanowisko komputerowe w każdym z obwodów, umożliwiające udział we wszystkich czynnościach wyborczych w następujących trzech punktach:

1. Białystok, ul. Legionowa 28 lok 103 - do obsługi obwodu nr 1

Początek zgłaszania i potwierdzania kandydatów: od 29 listopada 2021 r.  do 1 grudnia 2021 r. w godz. 10:00 do 14.00.
Głosowanie na zgłoszonych i potwierdzonych kandydatów: 4 grudnia 2021 r., w godz. 10:00 -15:00.
Telefoniczny kontakt pod numerem: 85/742-49-30 w godzinach pracy biura POIIB.

2. Łomża, ul. Studencka 19 lok. 402 – do obsługi obwodu nr 2

Początek zgłaszania i potwierdzania kandydatów: od 6 grudnia 2021 r. do 8 grudnia 2021 r. w godz. 10:00 - 14:00,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w ww. godzinach. - tel.: 501-649-252

Głosowanie na zgłoszonych i potwierdzonych kandydatów: 11 grudnia 2021 r. w godz. 10:00-15:00,

3. Suwałki, ul. Kościuszki 79 lok. 4 – do obsługi obwodu nr 3

Początek zgłaszania i potwierdzania kandydatów:  od 13 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. w godz. 10:00 do 14:00,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w ww. godzinach. - tel.: 501-649-799

Głosowanie na zgłoszonych i potwierdzonych kandydatów: 18 grudnia 2021 r., w godz. 10:00-15:00,