Celem Zebrań jest wybór delegatów na kadencję obejmującą lata 2022-2026.

Uchwała nr 16/OR/21 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu obwodowych zebrań wyborczych członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzanych w trybie zdalnym.

Uchwała nr 17/OR/21 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzanych w trybie zdalnym.