logo_POIIB

Druki

Do pobrania

Wystosowanie zgłoszenia „w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka POIIB” nie zwalnia członków POIIB z obowiązku spełnienia wszystkich wymagań nałożonych przez organ administracji i dotrzymania wszelkich terminów nałożonych na stronę postępowania administracyjnego.

Niezbędne informacje i druki dotyczące zakończenia budowy obiektu budowlanego oraz uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego można pobrać bezpośrednio ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Skip to content